Obezbijedio 910.000 KM za Gradsku razvojnu agenciju

Istočnom Sarajevu odobrena sredstva za tri projekta

03.04.2024.

Gradonačelnik Istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić rekao je da je grad kroz tri pojekta obezbijedio 910.000 KM za Gradsku razvojnu agenciju, te istakao da je otvaranje pristupnih pregovora sa EU prilika za nova sredstva i projekte.

Ćosić je pojasnio da je u okviru Programa transnacionalne saradnje EU “Intereg Danube 2021-2027” odobren projekat “Kulinarska staza nacionalne i lokalne kuhinje u Dunavskom regionu”, ukupne vrijednosti 4.538.000 KM, a odobreni budžet za Gradsku razvojnu agenciju je 156.000 KM.

On je naveo da projekat obuhvata identifikaciju, digitalizaciju, zaštitu i revalorizaciju kulturnog nasljeđa, posebno u udaljenim i ugroženim područjima Dunavskog regiona, razvoj novog poslovnog modela za gastroturizam, te razvijanje institucionalne platforme za novi inovativni sistem u kulinarstvu.

Biće izrađena i transnacionalna strategija za zaštitu i razvoj etničkog i lokalnog kulinarskog nasljeđa u Dunavskom regionu, čija je implementacija počela 1. januara i trajaće do 30. juna 2026. godine. Projekat pripremljen u saradnji sa 19 partnera iz zemalja EU, Srbije, Crne Gore i BiH.